UC Sovellus reaaliaikaiseen kuntoseurantaan

UC Sovellus on helppokäyttöinen ratkaisu vesilaitosten ja vesihuolto-osuuskuntien maanalaisen vesihuolto-omaisuuden kunnon reaaliaikaiseen seuraamiseen. Sovelluksen sisältämiä tietoja voidaan hyödyntää sekä vesihuoltoverkostojen jokapäiväisessä huoltotoiminnassa että verkostosaneerausten suunnittelussa ja muussa päätöksenteossa. Pilvipalveluna toimivan UC Sovelluksen käyttöönotto ja käyttö on helppoa.

UC Sovelluksessa:

  • Koko viemäriverkoston kartoitus nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, jolloin mahdolliset
    saneeraukset saadaan kohdistettua oikeisiin kohteisiin -> SÄÄSTÖ
  • Mahdollistaa korjausvelan vähenemisen, mikä näkyy säästöinä viemäriverkoston käyttökustannuksissa

 

UC Sovellukseen kirjataan verkoston sijaintitiedot (tarkastuskaivot, pumppaamot, putkistot jne), rakennetiedot ja tehdyt toimenpiteet. Huoltotoimet voidaan kirjata tapahtumapaikalla mobiililaitteilla, joten tilannekuva säilyy koko ajan reaaliaikaisena. UC Sovellus voi toimia myös valvojan ja urakoitsijan välisen viestinnän välineenä sekä urakoiden etenemän seurantavälineenä.